1. Ця оферта, є офіційною пропозицією від компанії «NEWDAY™» представниками, якої є: ФОП Костенко Сергій Васильович (ІПН 3087203438), ФОП Костенко Юлія Сергіївна (ІПН 3305417345), ФОП Угляренко Олександра Сергіївна (ІПН 3543912381 ), далі за текстом — «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, далі за текстом — «Договір», і розміщує Публічну оферту (пропозицію) на офіційному інтернет-сайті Продавця https://newday.ua/ (далі - «Інтернет-сайт»).
   1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.
   Поняття і визначення
   2.1. У цієї оферти, якщо контекст не вимагає іншого, нижченаведені терміни мають наступні значення:
   * «Товар» - моделі, аксесуари, комплектуючі та супровідні предмети;
   * «Інтернет-магазин» - відповідно до Закону України «про електронну комерцію», засіб для подання або реалізації товару, роботи або послуги шляхом вчинення електронного правочину.
   * «Продавець» - компанія, яка реалізує товари, представлені на Інтернет-сайті.
   * «Покупець» - фізична особа, яка уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.
   * «Замовлення» - вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведення оплати.
   Предмет Договору
   3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується оплатити та прийняти Товар на умовах даного Договору.
   Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, у тому числі:
   - добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;
   - самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;
   - оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;
   - обробка та доставка замовлення Покупцю у власність на умовах цього Договору.
   Порядок оформлення замовлення
   4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений на Сайті Інтернет-магазину і наявний у наявності.
   4.2. Кожна позиція може бути представлена у замовленні в будь-якій кількості.
   4.3. При відсутності товару на складі, Менеджер компанії зобов'язаний поінформувати Покупця (по телефону або через електронну пошту).
   4.4. При відсутності товару Покупець має право замінити його товаром аналогічної моделі, відмовитися від даного товару, анулювати замовлення.
   Порядок оплати замовлення
   Післяплатою
   5.1. Оплата здійснюється за фактом отримання товару у відділенні транспортних компанії за готівковий розрахунок у гривнях.
   5.2. При не надходженні грошових коштів Інтернет-магазин залишає за собою право анулювати замовлення.
   Умови доставки замовлення
   6.1. Доставка товарів, придбаних в Інтернет-магазині, здійснюється до складів транспортних компаній, де і здійснюється видача замовлень.
   6.2. Разом з замовленням Покупцю надаються документи згідно законодавства України.
   Права та обов'язки сторін:
   7.1. Продавець має право:
   - в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.
   7.2. Покупець зобов'язаний:
   - своєчасно оплатити і отримати замовлення на умовах цього договору.
   7.3. Покупець має право:
   - оформити замовлення в Інтернет-магазині;
   - оформити електронний договір;
   - вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.
   Відповідальність сторін
   8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.
   8.2. Продавець не несе відповідальності за:
   - змінений виробником зовнішній вигляд Товару;
   через незначне невідповідність кольорової гами товару, що може відрізнятися від оригіналу товару виключно за різної колірної передачі моніторів персональних комп'ютерів окремих моделей;
   - за зміст і правдивість інформації, що надається Покупцем при оформленні замовлення;
   - за затримки та перебої в наданні Послуг (обробки замовлення і доставку товару), які відбуваються з причин, які знаходяться поза сферою його контролю;
   - за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;
   - за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логін та пароль третім особам;
   8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном перебувало інша особа) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи моральним засадам моральності.
   8.4. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно перешкоджають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і відвернути розумними способами.
   8.5. Сторони докладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.
   Інші умови
   9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни в цей договір за умови попередньої публікації його на сайті https://newday.ua/
   9.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.
   9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність зазначеної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцеві свою згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «ПРО захист персональних даних».
   9.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти)
   9.5. Фактичною датою електронного угоди між сторонами є дата прийняття умов, у відповідності зі ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію»
   9.6. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.
   9.7. Інформація, що надається Покупцем є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків та ін.
   Порядок повернення товару належної якості
   10.1. Повернення товару в Інтернет-магазин провадиться відповідно до чинного законодавства України.
   10.2. Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться за рахунок Покупця.
   10.3. При поверненні Покупцем товару належної якості, Інтернет-магазин повертає йому сплачену за товар грошову суму за фактом повернення товару за вирахуванням компенсації витрат Інтернет-магазину пов'язаних з доставкою товару Покупцю.
   Строк дії договору
   11.1.Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою, яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції у порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України "Про електронну комерцію".
   11.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару, шляхом повернення грошових коштів.
   11.3. Сторони мають право розірвати даний договір в односторонньому порядку, у разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках, передбачених чинним законодавством України.

Адреса та реквізити Продавця:

ФОП Костенко Сергій Васильович

Юридична адреса:28300, Кіровоградська область, Петрівський район, смт. Петрове, вул. Літвінова, б. 3 кв. 28

IBAN UA313052990000026003015102056

в АТ КБ "ПРИВАТБАНК"ЄДРПОУ/ІПН:3087203438

ФОП Костенко Юлія Сергіївна

Юридична адреса:08127 Київська область, Бучанський район, село Личанка, вул. Покровська, буд. 20

IBAN UA783052990000026002045031079

в АТ КБ "ПРИВАТБАНК"ЄДРПОУ/ІПН:3305417345

ФОП Угляренко Олександра Сергіївна

Юридична адреса:08127, Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Личанка, вул. Баштанна, буд. 14

IBAN UA253052990000026000030115441

в АТ КБ "ПРИВАТБАНК"ЄДРПОУ/ІПН3543912381

Поштова адреса Продавця: 03142, м. Київ, Святошинський р-н, пр-т Академіка Палладіна, буд. 32-Б

Тел.:

0443347682

0674068995

0987613200

0987613206

0973724143

Електронна пошта: ksv84@ukr.net